Διδακτικό έργο

  • Κύριο διδακτικό έργο από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και μετά η διδασκαλία Φυσικής, Μαθηματικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Θεωρίας Πιθανοτήτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  • Διδασκαλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (χειμερινό εξάμηνο 2010-11).
  • Αστρική φασματοσκοπία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Αστροφυσικής – Αστρονομίας – Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών (2004 – σήμερα).
  • Διδασκαλία Αστρονομίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Πληροφορικής μέσω διαδραστικών εκθεμάτων και καταστάσεων στην Εστία Γνώσης Χαλκίδας (2007 και μετά).
  • Καθηγητής Μαθηματικών, Φυσικής και Αστρονομίας στο Λύκειο (1985-2004).

 

Επισκέψεις: 542