Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές (Conferences Proceedings)

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Βάσης Δεδομένων
Smithsonian/NASA Astrophysics Data System (ADS)

 1. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E. and Stathopoulos, D.:The  structure of the Si IV region in Be stars: a study of Si IV spectral lines in Be 68 stars” 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2012) IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series 399 (2012) 012021.
 2.  Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. & Antoniou, A.:DACs and SACs in the UV Spectrum of the Quasar PG 0946+301”,19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), Ιούνιος 15 – 20, 2008, Βαγιαδολίδ, Ιαπανία, 2008, AIPC, 1058, 323.
 3. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. & Antoniou, A.:Kinematics of Broad Absorption Line Regions of PG 1254+047”, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), Ιούνιος 15 – 20, 2008, Βαγιαδολίδ, Ιαπανία, 2008, AIPC, 1058, 320.
 4. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E. & Katsavrias, G.:A Study of the Structure of Different Ionization Potential Regions in the Atmosphere of AX Mon (HD 45910)”, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), Ιούνιος 15 – 20, 2008, Βαγιαδολίδ, Ιαπανία, 2008, AIPC, 1058, 317.
 5. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E. & Stathopoulos, D.:AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential”, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), Ιούνιος 15 – 20, 2008, Βαγιαδολίδ, Ιαπανία, 2008, AIPC, 1058, 314.
 6. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Similarity Between DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars Absorption Lines”, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), Ιούνιος 15 – 20, 2008, Βαγιαδολίδ, Ιαπανία, 2008, AIPC, 1058, 305.
 7. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S.:Investigation of the post coronal density regions of Oe stars, through the N V UV resonance lines”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία, 2007, AIPC, 938, 210.
 8. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S.:The N IV density regions in the spectra of 20 Oe stars”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία, 2007, AIPC, 938, 206.
 9. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S.:Long term variability of the coronal and post-coronal regions of the Oe star HD 149757 (zeta Oph)”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία, 2007, AIPC, 938, 198.
 10. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S.:A statistical study of physical parameters of the C IV density regions in 20 Oe stars”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία, 2007, AIPC, 938, 194.
 11. Lyratzi, E., Danezis, E., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Nikolaidis, D. & Antoniou, A.:The Evolution of Some Physical Parameters in the DACs/SACs Regions in Be Stellar Atmospheres”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία, 2007, AIPC, 938, 176.
 12. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. & Nikolaidis, D.:The DACs and SACs Effects From Stars to Quasars. Some First General Notices”, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), Ιούνιος 2007, Sremski Karlovci, Σερβία. (Invited lecture), 2007, AIPC, 938, 119.
 13. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č. & Dimitijević, M. S.: “A new approach for the structure of Ha regions in 120 Be stars”, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Κεφαλονιά, Σεπτέμβριος 2005, Ελλάδα. 2006, AIPC, 848, 402.
 14. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S. & Antoniou, A.:A new modelling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars”, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7ο  Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Κεφαλονιά, Σεπτέμβριος 2005, Ελλάδα, 2006, AIPC, 848, 380.
 15. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S. & Theodossiou, E.: “Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 93521”, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7ο  Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Κεφαλονιά, Σεπτέμβριος 2005, Ελλάδα, 2006, AIPC, 848, 370.
 16. Danezis, E., Koutroumanou, M., Lyratzi, E., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C. & Soulikias, A.:Discontinuous structure of SiIV regions in the Oe star’s λ Orionis atmosphere”, 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003, Ελλάδα, 2004, hell.conf, 117.
 17. Lyratzi, E., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A. & Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in SiIV regions of BeV stars”, 6ο  Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003, Ελλάδα, 2004, hell.conf, 116L.
 18. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Drakopoulos, C., Soulikias, A. & Koutroumanou, M.:Discontinuous structure and SACs phenomena in the Oe star’s HD 175754 atmosphere”, 6ο  Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003, Ελλάδα, 2004, hell.conf, 116D.
 19. Lyratzi, E., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A. & Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in MgII regions of BeV stars”, 6ο  Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003, Ελλάδα, 2004, hell.conf, 115L.

Επισκέψεις: 415

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Έλεγχος Captcha *