Αρχείο κατηγορίας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

H Zώνη των Aστεροειδών

METAΞY του Aρη και του Δία κινείται ένας μεγάλος αριθμός σωμάτων που για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν από τον Ιταλό Αστρονόμο Giuseppe Piazzi το 1801. Η απόστασή του πρώτου παρατηρηθέντος αντικειμένου, που ονομάσθηκε Δήμητρα, ήταν περίπου 2,8 αστρονομικές μονάδες, η δε έκτασή του ήταν συγκρίσιμη με εκείνη της Ελλάδας. Στοιχεία της τροχιάς του μικρού αυτού σώματος έδωσε ο μεγάλος Γερμανός μαθηματικός C. Fr. Gauss, λύνοντας το γενικό πρόβλημα υπολογισμού της τροχιάς ενός πλανήτη.
Συνέχεια ανάγνωσης H Zώνη των Aστεροειδών

Επισκέψεις: 800